امروز: پنج شنبه, 18 خرداد , 1402


مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی تهران

مقالات منتشره


1. The SAFE pathway is involved in the postconditioning mechanism of oxytocin in isolated rat heart


2.Studying the Perceptive and Cognitive FunctionUnder the Stress of Match in Female Futsal Players 


3. Intravenous Granulocyte Colony Stimulating Factor Administration Can Attenuate Neuropathic Pain Following Spinal Cord Injury in Male Rats


4. Deep brain stimulation in a rat model of post-traumatic stress disorder modifies forebrain neuronal activity and serum corticosterone


5. Aqueous extract of saffron administration along with amygdala deep brain stimulation promoted alleviation of symptoms in post-traumatic stress disorder (PTSD) in rats


6. Effects of  Simvastatin on cerebral ischemic injury, resulted from Hyperthermia


7. Detection of airway partitioning following unilateral nasal stimulations by the forced oscillation technique in rats


8. Effects of combining Methylprednisolone with Magnesium sulfate on neuropathic pain and functional recovery following spinal cord injury in male rats


9. Knowledge and Attitude of Iranian Physicians towards Organ and Tissue Donation


10. Increased calcium/calmodulin-dependent protein kinase II activity by morphine-sensitization in rat hippocampus


11. Post-injury treatment with magnesium sulfate attenuates neuropathic pains following spinal cord injury in male rats


12. Role of GABAA receptor in modulation of acute thermal pain using a rat model of cholestasis


13. Multipotent bone marrow stromal cell therapy promotes endogenous cell proliferation following ischemic stroke


14. Rosmarinic acid exerts a neuroprotective effect in the kainate rat model of temporal lobe epilepsy: Underlying mechanisms


15. Vasopressin attenuates ischemia–reperfusion injury via reduction of oxidative  stress and inhibition of mitochondrial permeability transition pore opening in rat heart


16. Investigating medical malpractice complaints in the field of ophthalmology in medical council organization of Islamic Republic of Iran during 2006-10


17. Descriptive epidemiology Prevalence, incidence, sociodemographic factors, socioeconomic domains, and quality of life of epilepsy an update and systematic review


18. Simvastatin Attenuates Hippocampal MMP-9 Expression the Streptozotocin-Induced Cognitive Impairment


19. Protective properties of the aqueous extract of saffron (Crocus sativus L.) inischemic stroke, randomized clinical trial


 20 . Deep brain stimulation of the orbitofrontal cortex prevents the development and reinstatement of morphine place preference


اپيدميولوژي زردي پاتولوژيك نوزادان و ارتباط آن با مشخصات دموگرافيك درمتولدين بيمارستان21.   بهمن گناباد در سال1390


   22. ارتباط آمادگي تغيير عملكرد اعضاي هيات علمي علوم پايه دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران با فرسودگي شغلي آنان


23. بررسی سرواپیدمیولوژیک آنتی بادی های ضد توکسوپلاسما گوندی و ضد ویروس ابشتاین بار در دهندگان خون