امروز: دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت , ۱۴۰۰


مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی تهران

کاردیولوژی ورزشی

هدف:

 • کاهش موارد مرگ ناگهانی قلبی در ورزشکاران
 • سنجش و ارتقاء استقامت قلبی تنفسی ورزشکاران
 • استفاده از تست ورزش قلبی تنفسی در ارزیابی و تجویز ورزش به بیماران، عموم مردم و ورزشکاران

خطوط پژوهشی:

 • بررسی قلبی عروقی پیش از فصل در ورزشکاران و ارائه پروتکل کشوری برای معاینات پیش از فصل ورزشکاران
 • استفاده از نوار قلب و بهبود تفسیر معیارهای آن در تعیین ورزشکارانی که نیازمند بررسی‌های تخصصی اضافه هستند
 • بررسی وضعیت استقامت قلبی تنفسی ورزشکاران ایرانی در مقایسه با همتایان خارجی در رشته‌های ورزشی مختلف
 • ارائه مداخلات لازم برای ارتقاء سطح استقامت قلبی تنفسی در ورزشکاران
 • استفاده از تست ورزش قلبی تنفسی در تشخیص زودرس مشکلات قلبی عروقی در جمعیت عمومی و ورزشکاران
 • ارائه راهکارهای درمانی ورزشی به بیماران مبتلا به نارسایی قلب و ارزیابی وضعیت همودینامیک آنها از طریق تست ورزش قلبی تنفسی
 • استفاده از آخرین تکنولوژی موجود در ارزیابی عملکرد قلبی تنفسی عموم مردم و ورزشکاران

اعضای گروه:

 • دکتر رضا مظاهری
 • دکتر فرزین حلبچی
 • دکتر توحید سیف برقی
 • دکتر پردیس نورمحمدپور