امروز: دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت , ۱۴۰۰


مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی تهران

همایش ها وکارگاه ها

مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی، بالغ بر ۳۳۵ سخنرانی و پوستر در همایش های ملی و بین المللی ارائه و نیز ۶۵ سمینار و همایش برگزار کرده است.