امروز: دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت , ۱۴۰۰


مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی تهران

فیزیولوژی ورزشی

هدف:

کمک به گسترش سلامت، پیشگیری از بیماریها، و بالا بردن سطح کیفی فرایندهای درمانی و بازتوانی بیماران، به ویژه بیماران مزمن مانند افراد دچار دیابت، فشار خون، و …، با استفاده از ورزش

خطوط پژوهشی:

  • بررسی نقش ورزش در سلامت و بهبود بیماریها از راه انجام پژوهشهای بنیادین
  • تعیین و بهینه‌سازی الگوهای ورزشی مناسب از نظر نوع، فرکانس، شدت و … برای هر وجه از سلامت یا هر بیماری خاص
  • انجام مطالعات بین رشته ای مصوب

اعضای گروه: