امروز: دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت , ۱۴۰۰


مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی تهران

علوم اعصاب

چشم انداز ماموریت:

بر پایه برنامه مطالعاتی گروه در ۷ سال گذشته، در حال حاضر گروه در سطح ملی و بین المللی به عنوان یک گروه جوان در آغاز فرایند همکاری با محققین، پزشکان و درمانگران می باشد. بر این اساس انتظار داریم تا سال آینده گروه با تکیه بر توانمندسازی داخل گروهی، فرایند تولید محصولات پژوهشی خود را از نظر کمی و کیفی تا حد ۳ گروه معتبر کشور توسعه دهد.

هدف:

طراحی و توسعه رویکرد چند تیمی شناسایی و درمان مشکلات عصبی-حرکتی  با نگاه ویژه به اختلالات عصبی-رشدی

خطوط پژوهشی:

  • ادامه اجرای برنامه رجیستری اتیسم
  • طراحی و توسعه آزمایشگاه حرکتی-شناختی
  • اجرا و به محصول رساندن مطالعات بین رشته ای مصوب
  • توسعه برنامه های پژوهشی حوزه بازتوانی عصبی

اعضای گروه: 

دکتر امیرحسین معماری