امروز: دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت , ۱۴۰۰


مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی تهران

ستون فقرات

چشم انداز ماموریت:

 • ظرفیت سازی و گستردگی زیرساخت ها برای بهبود کیفیت و کمیت طرح های پژوهشی ستون فقرات در مرکز تحقیقات
 • توليد و نشر علم در عرصه دردهای ستون فقرات در کشور
 • طراحی و کمک به گسترش تحقیقات تخصصی در حیطه ستون فقرات مورد نیاز جامعه از طریق تولید و بومی سازی آخرین دستاورد های علمی و طراحی و ارائه طرح های پژوهشی مربوطه
 • گسترش همکاری های مرکز تحقیقات با مراکز تحقیقاتی پزشکی ورزشی و ستون فقرات در سطوح ملی، آسیایی، و بین المللی
 • فراهم کردن فرصت های پژوهشی برای دانشجویان پزشکی، پژوهشگران، دانشجویان دکترای تخصصی، و فارغ التحصیلان رشته های پزشکی در زمینه ستون فقرات

اهداف :

 • گروه ستون فقرات در نظر دارد طی ۳ سال آینده معتبرترین و کارآمدترین گروه ستون فقرات در مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی در کشور و در خاورمیانه، و جزو مراکز پژوهشی برتر در آسیا باشد.
 • طراحی و اجرای طرح های پژوهشی مربوطه در مرکز تحقیقات،
 • کوهورت تهران
 • بهبود مدیریت گروه ستون فقرات در مرکز تحقیقات
 • گسترش همکاری های گروه ستون فقرات با مراکز تحقیقاتی مرتبط در سطوح ملی، منطقه ای، و بین المللی
 • افزایش امتیاز گروه ستون فقرات با چاپ مقالات نوع یک ، برگزاری برنامه های پژوهشی (سخنرانی، کنگره اندکس شونده در ISI).
 • فعالیت حداقل ۳ حیطه پژوهشی فعال در گروه ستون فقرات

خطوط پژوهشی:

 • بررسی اپیدمیولوژی و عوامل خطر دردهای ستون فقرات در ورزشکاران و جمعیت عمومی در کشور
 • بررسی اپیدمیولوژی کمردرد، گردن درد در جمعیتی از تهران: یک مطالعه کوهورت
 • طراحی تستهای ورزشی وبازتوانی بیماران با تنگی کانال نخاعی
 • بومی سازی مداخلات پیشگیری و درمانی
 • مداخلات کمتر تهاجمی ستون فقرات (سلول درمانی در دردهای ناشی از دژنراسیون دیسک)
 • بررسی نقش عضلات پاراورتبرال و تنه در دردهای ستون فقرات
 • فناوری در ستون فقرات ( IT و Web و ساخت دستگاههای مربوطه)
 • ریسک فاکتورهای کمردرد ورزشکاران
 • بررسی و طراحی سیستم پایش آسیبهای کاتاستروفیک ورزشی در کشور

اعضای گروه: