امروز: دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت , ۱۴۰۰


مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی تهران

رئیس مرکز

دکتر رامین کردی ( عضو هیئت علمی گروه پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

مرتبه علمی: استاد

رایانامهramin_kordi@tums.ac.ir

.