امروز: دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت , ۱۴۰۰


مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی تهران

دانشجویان دوره فوق تخصصی و پسا دکتری

 

دکتر غزل تنهایی ( محقق پسا دکتری مهندسی مغز و اعصاب)

دکتر اردلان شریعت ( محقق پسادکتری بازتوانی عصبی )