امروز: دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت , ۱۴۰۰


مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی تهران

تغییر رفتار

برنامه تغییر رفتار

تعامل بین تغییرات محیطی و الگوهای رفتاری انسان، سلامت و سرنوشت زیست بوم ما را در معرض خطر قرار داده است. رواج سبک زندگی ناسالم از قبیل مصرف سیگار، فست فود، افزایش استفاده از ماشین و ایجاد آلودگی هوا، فقر، مصرف بیش از حد آب و دیگر انرژی های محدود محیطی، دولت و مردم ما را دچار چالش اساسی کرده است. لذا این برنامه با طراحی چند رشته ای از حوزه های علوم اعصاب، پزشکی و بازاریابی به دنبال ترویج رفتار سالم در جامعه ایرانی است.

 

اهداف

  • طراحی یک مدل موفق بازاریابی اجتماعی برای تغییر رفتار سلامت در جامعه ایرانی
  • به کارگیری متدولوژی علوم شناختی و علوم اعصاب برای تغییر رفتار
  • طراحی برنامه تغییر رفتار سلامت با هدف بهبود سطح فعالیت بدنی
  • طراحی برنامه تغییر رفتار سلامت با هدف بهبود شیوه تغذیه سالم
  • طراحی برنامه تغییر رفتار سلامت با هدف پیشگیری و ترک سیگار
  • طراحی برنامه تغییر رفتار سلامت با هدف بهبود مدیریت استرس

 

پروژه های اجرا شده یا در حال اجرا

برنامه شیوه زندگی سالم میانسالان: به کاربردرسانی یک مدل آموزشی تعاملی مبتنی برمبانی علوم اعصاب

تدوین پروتکل تغییر رفتار سلامت در میانسالان و تهیه بسته های آموزشی ویژه مراقبین

برنامه تغییر رفتار پایدار با نگاه به تغذیه و فعالیت بدنی پایدار

برنامه تغییر رفتار برای خوشحالی پایدار

طراحی پلتفورم کوچینگ سبک زندگی