امروز: دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت , ۱۴۰۰


مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی تهران

تاریخچه

مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی به عنوان اولین مرکز دانشگاهی در حیطه پزشکی ورزشی، در سال ۱۳۷۷ به عنوان دفتری برای مطالعه و آموزش مسائل پزشکی ورزشی در دانشگاه علوم پزشکی تهران کار خود را آغاز کرد. فعالیت های این دفتر در حیطه آموزش، پژوهش، برگزاری کنفرانس ها و انتشار کتاب باعث جلب توجه سیاستگذاران به این حیطه و در نهایت تصویب شروع دوره های آموزش تکمیلی پزشکی ورزشی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد. در نهایت در سال ۱۳۸۴ با توجه به نیاز به ساماندهی فعالیت های پژوهشی در این زمینه، تاسیس مرکز پزشکی ورزشی به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران رسید و در سال ۱۳۸۵ مجوز فعالیت مرکز صادر شد. در سال ۱۳۸۴ نیز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مرکز را مورد تایید قرار داد. مرکز در طی این سال‌ها توانست همکاری های پژوهشی در زمینه پزشکی ورزشی را با مراکز مختلفی از قبیل فدراسیون پزشکی ورزشی و کمیته های پزشکی فدراسیون های ورزشی مانند فوتبال و کاراته پایه ریزی کرده و در عین حال به عنوان مرکز پشتیبان پژوهش برای گروه تخصصی پزشکی ورزشی عمل نماید. این مرکز در حال حاضر زیر مجموعه پژوهشکده علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران است.