امروز: دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت , ۱۴۰۰


مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی تهران

برنامه راهبردی

مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، اولین مرکز علمی در زمینه پزشکی ورزشی در کشور است.

 

این مرکز اصول زیر را دنبال می کند:

 • احترام به فرهنگ اسلامی، عقلانی، اخلاق و رویکردهای علمی در همه جنبه های تحقیق و آموزش
 • فراهم آوردن منابع انسانی متعهد و متخصص و تهیه شرایط برای همکاری، نوآوری و کار گروهی
 • تاکید بر استفاده بهینه از بودجه و امکانات عمومی همراه با بهبود بهره وری
 • دسترسی به آخرین اطلاعات همراه با استفاده از تکنولوژی مدرن
 • ارائه خدمات و نتایج با بهترین کیفیت و تاکید بر پیشرفت مداوم و بهبود
 • همکاری صادقانه و مداوم با سایر متخصصین و کارشناسان، در کنار تلاش برای اثبات تیم ما به عنوان یک منبع قابل اعتماد، قدرتمند، مفید و موثر
 • تلاش برای گسترش و تقویت ارتباط با سایر مراکز پزشکی ورزشی در داخل و خارج از کشور

 

اهداف زیر در نظر گرفته شده است:

 • حذف کمبود کارشناسان آموزش دیده در زمینه پزشکی ورزشی و شاخه های مرتبط با آن از جمله تغذیه  و روانشناسی ورزشی در کشور
 • طراحی و اجرای دوره های جدید در این زمینه و کمک به بهبود علم در سطوح ملی و بین المللی
 • تاثیر ورزش بر ارتقای سلامت جامعه ( پیشگیری اولیه، ثانویه و سوم)
 • انجام مطالعات کاربردی و سازماندهی تحقیقات قبلی در کشور برای از بین بردن مشکلات و نواقص موجود
 • ارائه مراقبت های پزشکی و حرفه ای ورزشکاران
 • انتشار منابع علمی بر اساس تقاضای کشور
 • همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی معتبر در کشور به منظور بهبود کیفیت و کمیت فعالیت ها و طرح های پژوهشی در مرکز تحقیقات
 • حذف پدیده ی دوپینگ

 

اهداف کلی:

 • توسعه کمی و کیفی تحقیقات علمی در زمینه های مختلف پزشکی ورزشی
 • انجام تحقیقات اساسی و کاربردی در زمینه نظارت پزشکی و حفاظت مناسب تیم های ورزشی
 • انجام تحقیقات اساسی و کاربردی در مورد تاثیر ورزش بر ارتقاء سلامت، پیشگیری و درمان بیماری
 • آموزش تخصصی محققان بر اساس آخرین نتایج مطالعات پزشکی ورزشی
 • ارائه دستاوردهای مطالعات پزشکی ورزشی در ایران و سایر کشورها
 • تولید منابع علمی برای محققان در زمینه پزشکی ورزشی