امروز: دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت , ۱۴۰۰


مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی تهران

اعضاء شورای پژوهشی

 

دکتر رامین کردی (عضو هیئت علمی گروه پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

CV

دکتر فرزین حلبچی (عضو هیئت علمی گروه پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

CV

دکتر رضا مظاهری (عضو هیئت علمی گروه پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

CV

دکتر پردیس نور محمد پور (عضو هیئت علمی گروه پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

CV

دکتر نور الدین نخستین انصاری (عضو هیئت علمی گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

CV

دکتر صوفیا نقدی (عضو هیئت علمی گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

CV

دکتر سید ابوالفضل ذاکریان (عضو هیئت علمی گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران)

CV

دکتر عادل مظلومی (عضو هیئت علمی گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران)

CV

دکتر روح الله نوریان (متخصص پزشکی ورزشی)

CV