امروز: دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت , ۱۴۰۰


مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی تهران

برنامه اختلالات طیف اُتیسم

اُتیسم، بی شک یکی از چالش های مهم علوم اعصاب  در عرصه  های ملی و بین المللی است. تشخیص به موقع و مداخلات زودهنگام می تواند منجر به بهبود پیش آگهی اُتیسم گردد. یکی از راه های دسترسی به این هدف و تحول پژوهش های این حوزه، راه اندازی سیستم ثبت و نظارت کشوری بر اختلالات طیف اُتیسم می باشد. 

 

کمیته راهبردی  

 

 

 

–          جناب آقای دکتر رامین کردی

متخصص پزشکی ورزشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

آدرس پست الکترونیکی: ramin_kordi@tums.ac.ir

 

 

 

–          جناب آقای دکترامیرحسین معماری

متخصص علوم اعصاب بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدیر اجرایی مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

آدرس پست الکترونیکی:  mehranamir@yahoo.com

 

 

 

–          جناب آقای دکتر شاهین آخوندزاده

متخصص علوم اعصاب بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

آدرس پست الکترونیکی:  s.akhond@neda.net

 

 

 

 

–         جناب اقای دکتر  وحید ضیائی

فوق تخصص روماتولوژی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران

معاون آموزشی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

آدرس پست الکترونیکی : ziaee@tums.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف برنامه

  • تعیین میزان بروز و شیوع اختلالات طیف اُتیسم در کشور
  • بررسی عوامل خطر و شناسایی گروه های در معرض خطر به منظور تشخیص زودهنگام 
  • ایجاد پایگاه اطلاعاتی اختلالات طیف اُتیسم به منظور طراحی مطالعات طولی و توسعه مداخلات موثر
  • ارزیابی کیفیت خدمات و مراقبت افراد دارای اختلالات طیف اُتیسم
  • ارتقای خدمات پیشگیری، درمانی و بازتوانی افراد دارای اختلالات طیف اُتیسم 

 

 

 

 

مراکز همکار

 

طرح های پژوهشی