امروز: شنبه, 8 مهر , 1402


مرکز تحقیقات ام اس تهران

تغذیه در ام اس

ام اس یک بیماری التهابی در سیستم عصبی مرکزی است که در تمام سنین، جنس ها و نژاد ها ممکن است بروز نماید. به نظر می رسد در افرادی که از نظر ژنتیکی مستعد بروز این بیماری هستند، مجموعه ای از عوامل محیطی آغازگر این بیماری باشند.


واکسیناسیون کرونا در بیماران ام اس و NMO

با شروع واکسیناسیون گروههای خاص از جمله بیماران ام اس و NMO، تردیدهایی در مورد عوارض این واکسن به طور عام و تاثیرات منفی آن بر سیر بیماری این عزیزان مطرح شده است.


بارداری در بیماری ام اس

بارداری یکی از مسائل مورد توجه در بیماری­های مزمن است.اطلاعات اندکی در مورد اثرات بارداری در ام اس موجود می­باشد. در مطالعه­ی انجام شده در مجله­ی رسمی آکادمی عصب شناختی آمریکا 2930 مادر باردار مبتلا به ام اس در مقایسه با 56958 مادر باردار سالم مورد ارزیابی قرار گرفته­است.


آشنایی با کرونا ویروس

کرونا ویروسها ، خانواده بزرگی از ویروسها هستند که منجر به طیف وسیعی از بیماریهای تنفسی از سرماخوردگی خفیف تا عفونتهای شدید نظیر نشانگان تنفسی حاد(MERS ) و نشانگان تنفسی خاورمیانه(SARS )  میتواند شوند . ویروس کووید-19 به عنوان آخرین کرونا ویروس شناخته شده ، بسیار مسری می باشد.