امروز: پنج شنبه, 18 خرداد , 1402


مرکز تحقیقات ام اس تهران

ارتباط بین افزایش سطح کلسترول خون و اختلال شناختی ( عملکردهای ذهنی ) در بیماران مبتلا به ام اس

طبق بررسی های انجام شده حدود 40 %-60%  از بیماران مبتلا به ام اس از اختلال در کارکردهای شناختی که شامل حافظه ˓ توجه و تمرکز ˓ سرعت پردازش اطلاعات و یادگیری مطالب جدید می باشد ˓رنج می برند که این امر می تواند بر زندگی روزمره آنها در خانواده و جامعه تأثیرات منفی بر جای گذارد.

بنابراین بررسی عوامل قابل اصلاح جهت پیشگیری از بروز اختلالات شناختی و کنترل آنها می تواند کیفیت زندگی بیماران ام اس را بهبود ببخشد. از این رو در یکی از مطالعات اخیر که در مرکز تحقیقات ام اس بیمارستان سینا صورت گرفت 50 بیمار مبتلا به ام اس ( عود کننده – بهبود یابنده ) که به کلینیک ام اس بیمارستان مراجعه می کردند انتخاب شدند و کارکردهای شناختی آنها و همچنین میزان کلسترول ˓ تری گلیسیلید ˓ LDL˓ HDL. مورد ارزیابی قرار گرفت و ارتباط بین این دو فاکتور ( پروفایل چربی خون بیماران و عملکردهای ذهنی آنها ) بررسی شد. روش اجرای این تحقیق به این صورت بود که از بیماران پس از 10 ساعت ناشتایی شبانه به میزان 5 سی سی نمونه خون گرفته شد و در ازمایشگاه پروفایل لیپید بیماران )شامل میزان کلسترول خون ˓ تری گلیسیرید˓ LDD ˓ HDL ) مورد استخراج قرار گرفت. پس از ازمایش خون تست های استاندارد شناختی (MACFIMS) که معتبرترین ابزار جهت ارزیابی عملکرد شناختی بیماران مبتلا به ام اس در سطح جهان می باشد توسط روانشناس بالینی به مدت 90 دقیقه از بیماران به عمل آمد. این مجموعه تست  که شامل 7 خرده آزمون می باشد پنج حوزه ی اصلی شناخت را که در بیماری ام اس می تواند دچار اختلال شود ( توجه و تمرکز ˓ حافظه کلامی و حافظه تصویری ˓ سرعت پردازش اطلاعات ˓ عملکردهای اجرایی  و توانایی های فضایی – بصری ) مورد سنجش دقیق قرار می دهد.  پس از اتمام تحقیق و انالیز داده های بدست آموده نتایج نشان دهنده این بود که احتمالا بین افزایش کلسترول خون بیماران مبتلا به ام اس و عملکرد های شناختی آنها ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. بدین معنی که بیمارانی که سطح چربی خون آنها بالاتر بود از اختلالت شناختی بیشتری رنج می بردند.

 

رقیه سعیدی : کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

 

Noori, Hossein, Mohammad Reza Gheini, Nasim Rezaeimanesh, Roghayyeh Saeedi, Hossein Rezaei Aliabadi, Mohammad Ali Sahraian, and Abdorreza Naser Moghadasi. “The correlation between dyslipidemia and cognitive impairment in multiple sclerosis patients.” Multiple Sclerosis and Related Disorders 36 (2019): 101415.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.