امروز: شنبه, 8 مهر , 1402


مرکز تحقیقات ام اس تهران

واکسیناسیون کرونا در بیماران ام اس و NMO

با شروع واکسیناسیون گروههای خاص از جمله بیماران ام اس و NMO، تردیدهایی در مورد عوارض این واکسن به طور عام و تاثیرات منفی آن بر سیر بیماری این عزیزان مطرح شده است.

باید دقت کرد همانند هر داروی دیگری عوارض ناخواسته ای برای واکسن کرونا محتمل است اما نکته مهم نادر بودن این عوارض در برابر احتمال ابتلا به بیماری کووید 19 و خطرات ناشی از آن است. آن چه از مطالعات برمی آید آن است که در این میان کفه ترازو کاملا به نفع واکسیناسیون همگانی از جمله بیماران خاص است (1). البته باید حتما با پزشک معالج درمورد اقدامات پیش و پس از واکسیناسیون مشورت کرد. در مورد نوع واکسن، با وجود تفاوتهایی که بین اثربخشی و عوارض واکسنهای مختلف وجود دارد، مهم آن است که همه واکسنهای موجود در بازار ایران اثربخشی قابل قبولی در پیشگیری از بیماری شدید و مرگ داشته اند. کارآزماییهای بالینی هم چنین عوارض نادری را گزارش کرده اند که علی رغم قابل توجه بودن، شیوع بسیار اندکی در برابر خطرات احتمالی در صورت ابتلا به کووید 19 (خصوصا در ایران با شیوع بالای ابتلا و مرگ) دارند. در نهایت واکسیناسیون اجباری نیست اما (در صورتی که از نظر پزشک معالج منعی برای آن وجود ندارد) در شرایط کنونی کشور شاید تنها راه خروج از این بن بست تاریک باشد.

1.              Otero-Romero S, Ascherio A, Lebrun-Frenay C. Vaccinations in multiple sclerosis patients receiving disease-modifying drugs. Curr Opin Neurol. 2021.

نویسنده: دکتر فرشته قدیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.