امروز: پنج شنبه, 9 آذر , 1402


مرکز تحقیقات ام اس تهران

گروه بالینی

 

 

دکتر محمدعلی صحراییان

دکتر محمدعلی صحراییان

استاد گروه نورولوژی ، فلوشیپ ام اس

CV

دکتر عبدالرضا ناصر مقدسی

دکتر عبدالرضا ناصر مقدسی

استادیار گروه نورولوژی

CV

دکتر امیر رضا عظیمی

دکتر امیر رضا عظیمی

دانشیار گروه نورولوژی، فلوشیپ ام اس

CV

دکتر سمیرا نوردی

دکتر سمیرا نوردی

متخصص نورولوژی- فلوشیپ ام اس

CV

دکتر فرشته قدیری

دکتر فرشته قدیری

استادیار نورولوژی

CV

دکتر حورا حیدری

دکتر حورا حیدری

متخصص نورولوژی- فلوشیپ ام اس


گروه بالینی بر استفاده از داروها و تاثیر عوارض احتمالی آن متمرکز می باشد. در جهت این کار انجام کارآزمایی های بالینی در اولویت این گروه می باشد. همچنین گروه بالینی با جمع آوری عوارض داروها سعی در بررسی آنها و کاهش آسیب های احتمالی به بیماران دارد.