امروز: پنج شنبه, 9 آذر , 1402


مرکز تحقیقات ام اس تهران

گروه تغذیه

مسئول: خانم نسیم رضایی منش و دکتر سوده رازقی جهرمی

 

 

 

 

 

 

 


تا کنون اتیولوژی بیماری های ام اس و NMO، ناشناخته باقی مانده است. با این حال مطالعات متعددی نشان داده اند که ژنتیک، عوامل محیطی و رفتاری نظیر عادات تغذیه ای می توانند منجر به ابتلا به این بیماری ها گردند. به علاوه برخی مطالعات اثربخشی عوامل تغذیه ای بر شدت و عوارض بیماری را نیز نشان می دهند. گروه تغذیه ی مرکز تحقیقات ام اس شامل دو بخش است:

1) کلینیک تغذیه : بیماران می توانند هر سه شنبه توسط متخصص تغذیه جهت دریافت مشاوره ی تغذیه و رژیم درمانی ویزیت شوند.

2) تحقیقات تغذیه ای بر روی ام اس و NMO: در این گروه ما مطالعات تغذیه را با اهداف زیر به اجرا در می آوریم:

– شناسایی عوامل خطر تغذیه ای ام اس و NMO

– شناسایی الگوهای غذایی و یا مواد غذایی که می توانند شدت و عوارض بیماری را بهبود بخشند.