امروز: پنج شنبه, 9 آذر , 1402


مرکز تحقیقات ام اس تهران

گروه اپیدمیولوژی

مسئول: دکتر شراره اسکندریه

دکترای تخصصی پژوهشی (نورو اپیدمیولوژیست)

شماره : 66348571

رزومه


اِپیدمیولوژی یا همه‌گیرشناسی (Epidemiology) اساس بسیاری از تحقیقات و یافته‌های پزشکی است که به مطالعه نحوه انتشار بیماری‌ها و عوامل بیماری‌زا، توزیع بیماری‌ها در زمان‌ها، مکان‌ها، نژادها یا فرهنگ‌های خاص یا هر عاملی که به سلامت مربوط باشد می پردازد.

به طور کلّی پنج هدف به شرح زیر برای اپیدمیولوژی تدوین شده است:

۱- بررسی عوامل  و علل بیماری ها در یک فرد یا یک جمعیت و شناخت افراد یا جمعیتی که بیشتر از سایرین در معرض خطر بیماری یا ناتوانی هستند تا با شناخت آنها بتوان از بیماری پیشگیری کرد و سلامتی را ارتقاء بخشید. در صورتی که ما بتوانیم این علل و عوامل را به درستی شناسایی کنیم قادر خواهیم بود مواجهه با آنها را کاهش داده یا قطع کنیم و در نتیجه برای پیشگیری مؤثر از بیماری برنامه ریزی کنیم.

۲-  مشخص کردن وضعیت و اندازه و بار بیماری ها در جامعه تا بتوان اولویت ها را به درستی شناسایی و تسهیلات و نیازهای لازم برای کنترل و پیشگیری از آنها را تامین کرد.

۳- مطالعه تاریخچه طبیعی و عوامل پیش آگهی بیماری ها: از آنجا که برخی بیماری ها بیش از سایرین وخیم‌تر، یا کشنده تر هستند  با تامین این هدف قادر خواهیم بود روش های مداخله ای موثرتر و واقعی‌تری برای کنترل یا پیشگیری از آنها اتخاذ کنیم.

۴- ارزشیابی روش های حاضر و جدید درمانی و شیوه های مختلف خدمات و مراقبت های بهداشتی.

۵- پایه گذاری و ایجاد روش ها، سیاستگذاری ها و تصمیم‌گیری های مناسب برای کنترل مخاطرات و عوامل خطرزای محیطی و طراحی و ارزیابی تأثیر برنامه ها و خدمات بهداشتی برای گسترش سلامتی در جمعیت.

 

  • اپیدمیولوژی ام اس میتواند در زمینه های زیر مفید واقع شود:
  • فهمیدن علل و عوامل ایجاد بیماری ام اس در جمعیت ها
  • پیشگیری و کنترل بیماری جمعیت ها،
  • هدایت و راهنمایی برنامه ریزی ها و سیاست‌گذاری های خدمات و مراقبت های بهداشتی
  • کمک به مدیریت و مراقبت سلامت

 

همکاری های مرکز تحقیقات ام اس:

کشوری:

  • وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
  • دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور
  • گروه های پزشکی، اپیدمیولوژی، بهداشت عمومی، پرستاری، روانشناسی، تغذیه، آموزش و ارتقای سلامت، مدیریت خدمات بهداشت و درمانی، سیاستگزاری در سلامت، عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، انفورماتیک پزشکی، دوره های MPH و ….