امروز: پنج شنبه, 18 خرداد , 1402


مرکز تحقیقات ام اس تهران

کارکنان

1- آقای دکتر محمدعلی صحراییان (رییس مرکز)

2- آقای دکترعبدالرضا ناصر مقدسی (معاون پژوهشی مرکز)

3-آقای دکتر امیررضاعظیمی(معاون آموزشی مرکز)

4-خانم دکتر سمیرا نوردی(متخصص نورولوژی، فلوشیپ ام اس)

5-خانم دکتر حورا حیدری (متخصص نورولوژی، فلوشیپ ام اس )

6-خانم دکتر فرشته قدیری (عضو هیئت علمی دانشگاه،متخصص نورولوژی )

7-خانم دکتر ژیلا مقبولی (عضو هیئت علمی دانشگاه،متخصص ژنتیک )

8-خانم دکتر شراره اسکندریه (عضو هیئت علمی دانشگاه، متخصص اپیدمیولوژی)

9-خانم مهنازمداح موحدی (سرپرستار)

10- خانم سارا همتایی (پرستار مرکز)

11- خانم روشنک خمس آبادی(پرستار مرکز)

12- خانم فرشته کمیجانی (پرستار مرکز)

13-  خانم رقیه سعیدی (روانشناس مرکز )

14-خانم دکتر سپیده یزدان بخش (نورولوژیست)

15-خانم دکتر رزیتا دوستی (پزشک عمومی،پژوهشگر)

16-خانم دکتر کوثر کهندل (پزشک عمومی،پژوهشگر)

17-خانم دکتر نسیم رضایی منش (کارشناس پژوهشی مرکز)

18-خانم مهندس مهدیه مخبر(کارشناس انفورماتیک مرکز)

19-خانم ترلان ورزندی(کارشناس فیزیولوژی، پژوهشگر)

20-خانم سمیرا بهره مند (منشی)

21-خانم محدثه زراعت طلب (منشی)

22-خانم سیده مرضیه بزرگ زاده (منشی )

23-خانم ریزان محمدی (منشی)

24-آقای داوری (خدمات )