امروز: پنج شنبه, 18 خرداد , 1402


مرکز تحقیقات ام اس تهران

معاون پژوهشی

جناب آقای دکتر عبدالرضا مقدسی(عضو هیئت علمی گروه نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران معاون پژوهشی مرکز)