امروز: پنج شنبه, 18 خرداد , 1402


مرکز تحقیقات ام اس تهران

معاون آموزشی

جناب آقای دکتر امیر رضا عظیمی (عضو هیئت علمی گروه نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران, معاون آموزشی مرکز)

 


 

سرکار خانم شراره اسکندریه (مدیر آموزشی مرکز تحقیقات ام اس )