امروز: پنج شنبه, 18 خرداد , 1402


مرکز تحقیقات ام اس تهران

طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته

نام مجری عنوان
دکتر محمدعلی صحراییان بررسی تفاوت های ترانسکریپتومیک لنفوسیت های TCD4+  و T CD8+ در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس
دکتر محمدعلی صحراییان Concomitant Neuromyelitis Optica (NMO) and other autoimmune diseases
دکتر محمدعلی صحراییان تعیین خصوصیات دموگرافیک و میزان شیوع و بروز بیماری ام اس در استان اردبیل از سال 1396-1386 در بیماران مراجعه کننده به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
دکتر محمدعلی صحراییان بررسی رابطه ی برخی عوامل تغذیه ای با بیماری نورومیلیتیس اپتیکا (NMO)
دکتر محمدعلی صحراییان ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در ایران
دکتر محمدعلی صحراییان بررسی anti-JCV antibody sero-positivity  و index و ارتباط آن با فاکتورهای دموگرافیک و داروهای مصرف شده در بین بیماران مبتلا به ام اس در مرکز تحقیقیات سینا در سال 1395
دکتر محمدعلی صحراییان ارزیابی کمی  داده های پرونده های بیماران مبتلا به ام اس بیمارستان  سینا – سال 1395
دکتر محمدعلی صحراییان تعیین خصوصیات دموگرافیک و میزان شیوع ام اس فامیلی در میان بیماران  ام اس استان تهران طی سالهای 1395-1378
دکتر محمدعلی صحراییان تعیین خصوصیات دموگرافیک و میزان شیوع و بروز بیماری ام اس در استان تهران از سال 1395-1380
دکتر محمدعلی صحراییان بررسی ارتباط پلی مورفیسم  پروموتور ژن IL6 با بروز بیماری multiple sclerosis در جمعیت ایرانی
دکتر محمدعلی صحراییان بررسی ارتباط شاخص های تصویر برداری MRI مغز و شاخص های ناشی از تست های هماهنگی حرکتی (Motor Coordination) با معیار های بالینی در بیماران مبتلا به ام اس
دکتر محمدعلی صحراییان بررسی ارتباط گوناگونی ژنتیکی در ژن های موثر بر هومئوستاز اوریک اسید (SLC2A9 و ABCG2) با پیشرفت بیماری و شاخص های برآمده از MRI بیماران مبتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به طرح CRIMSON
دکتر شراره اسکندریه تعیین خصوصیات دموگرافیک و میزان شیوع ام اس استان کرمانشاه سال 1399 به تفکیک جنس و گروه های سنی
دکتر شراره اسکندریه تعیین میزان شیوع، بروز و نسبت زن به مرد بیماری Neuromyelitis optica spectrum disorders  از سال 1395 تا 1400 و مقایسه روند تغییرات این بیماری در دوران قبل و بعد از اپیدمی کرونا در تهران
دکتر شراره اسکندریه تعیین میزان شیوع و خصوصیات دموگرافیک بیماری مولتیپل اسکلروزیس استان تهران در سال 1400 به تفکیک جنس و نوع بیماری ام اس
دکتر شراره اسکندریه بررسی عوامل خطر زای روانی و اقتصادی-اجتماعی موثر بر بروز بیماری    (NMO) Neuromyelitis Optica
دکتر شراره اسکندریه بررسی رابطه عوامل خطرزای محیطی بیماری ام اس پیشرونده اولیه  درمیان بیماران مراجعه کننده بیمارستان سینا طی سال 1398
دکتر شراره اسکندریه تعیین خصوصیات دموگرافیک بیماری (Neuromyelitis Optica (NMO  استان تهران سال 1397
دکتر شراره اسکندریه تعیین خصوصیات دموگرافیک ، میزان شیوع و  تغییرات نسبت زن به مرد  بیماری ام اس استان تهران از سال 1396-1378 در بیماران مراجعه کننده به انجمن ام اس تهران
دکتر شراره اسکندریه پایا و روا سازی پرسشنامه ی طرح ثبت ملی بیماری ام اس در ایران
دکتر مریم ابوالحسنی تعیین تاثیر 8 هفته تمرینات خانگی یوگا و مقاومتی بر قدرت عضلات بازکننده¬ی پا، ظرفیت حرکتی و تعادل افراد مبتلا به MS
دکتر مریم ابوالحسنی تاثیر6هفته تمرین هوازی درآب همراه با محدودیت جریان خون بر BDNFو کورتیزول سرمی زنان مبتلا به مولتیپل            اسکلروزیس.
دکتر مریم ابوالحسنی تاثیر هشت هفته تمرین دایره ای جهت دار بر عملکردحرکتی و تعادل بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS)
دکتر ژیلا مقبولی بررسی تفاوت متیلاسیون H3K4Me3در افراد مبتلا به ام اس با سابقه sibling  خانوادگی ام اس در مقایسه با افراد مبتلا به ام اس بدون سابقه خانوادگی ام اس و گروه کنترل سالم بدون سابقه خانوادگی ام اس
دکتر ژیلا مقبولی بررسی تغییرات پروتیین بایندینگ ویتامین دی در بیماران مبتلا به  NMO
دکتر مریم ترامشلو تهیه نسخه فارسی پرسشنامه بررسی کیفیت زندگی مرتبط با بلع (Swal-Qol Survey)و بررسی روایی و پایایی آن
دکتر مریم ترامشلو بررسی فراوانی اختلال بلع و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به بیمارستان سینا
دکتر عبدالرضا ناصرمقدسی بررسی رابطه برخی عوامل تغذیه ای با ریسک مالتیپل اسکلروزیس فامیلیال
دکتر مهسا قجرزاده بررسی شیوع بیماری ام اس در استان زنجان در سال1398
دکتر سحرناز نجات برآورد اثرات حاشیه ای فاکتورهای مرتبط با سبک زندگی در ابتلا به اسکلروز  منتشر با استفاده از Stratification Score‌ و Propensity Score: یک مطالعه ی مورد – شاهد  مبتنی بر جمعیت
دکتر مریم ایزد بررسی اثرات تنظیمی اگزوزوم های مشتق از سلول های مزانشیمی بنیادی انسانی (MSC) روی سلول های تک هسته ای خون (PBMC) افراد مبتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس