امروز: پنج شنبه, 9 آذر , 1402


مرکز تحقیقات ام اس تهران

طرح های ارتباط با صنعت

 

 

A cohort of 3000 Multiple sclerosis patients referred to Sina MS clinic and research center, Tehran University of Medical Sciences
ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در ایران
-تعیین خصوصیات دموگرافیک و میزان شیوع ام اس فامیلی در میان بیماران ام اس استان تهران طی سالهای 1395-1378
خصوصیات دموگرافیک و میزان شیوع و بروز بیماری ام اس در استان تهران از سال 1395-1380