امروز: پنج شنبه, 18 خرداد , 1402


مرکز تحقیقات ام اس تهران

رئیس مرکز

دکتر محمد علی صحرائیان (عضو هیئت علمی گروه نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران)