امروز: پنج شنبه, 9 آذر , 1402


مرکز تحقیقات ام اس تهران

اعضاء شورای پژوهشی

دکتر محمد علی صحراییان

دکتر محمد علی صحراییان

استاد گروه نورولوژی

CV

دکتر امیر رضا عظیمی

دکتر امیر رضا عظیمی

دانشیار گروه نورولوژی، فلوشیپ ام اس

CV

دکتر عبدالرضا ناصر مقدسی

دکتر عبدالرضا ناصر مقدسی

استادیار گروه نورولوژی

CV

دکتر ژیلا مقبولی

دکتر ژیلا مقبولی

استادیار گروه ژنتیک

CV

دکتر فرزاد فاتحی

دکتر فرزاد فاتحی

دانشیار گروه نورولوژی

CV

دکتر مریم ایزد

دانشیار گروه ایمونولوژی

دکتر زهرا امامی رضوی

دکتر زهرا امامی رضوی

استادیار گروه طب فیزیکی

CV

دکتر شراره اسکندریه

دکتر شراره اسکندریه

استادیار گروه اپیدمیولوژی

CV