امروز: پنج شنبه, 18 خرداد , 1402


مرکز تحقیقات ام اس تهران

آموزش مداوم

  نوع دوره عنوان دوره سال برگزاری
1 وبینار علامت درمانی در بیماران ام اس 1399
2 وبینار پیچیدگی های درمان در مولتیپل اسکلروزیس 1399
3 وبینار چالش های درمانی در ام اس 1399
4 وبینار تازه های درمان در بیماران اختلال حرکتی و مولتیپل اسکلروزیس 1399
5 وبینار تازه های درمان صرع و سکته مغزی 1399
6 وبینار رویکرد به اتوایمیون انسفالیت 1399
7 وبینار نکات آموزشی و کاربردی در درمان ام اس 1399
8 وبینار رویکرد به بیماری آستروسایتوپاتیی جی فپ 1399
9 وبینار راهکارهای کاربردی برای علامت درمانی در بیماری ام اس 1399
10 وبینار اختلالات اورولوژی در بیماری‌های نورولوژی اتیولوژی، رویکردهای تشخیصی و درمانی 1399
11 وبینار تازه های تشخیص، درمان و مانیتورینگ ام اس 1399
12 وبینار رویکرد به تظاهرات مغزی بیماری لوپوس 1399
13 وبینار تازه های تشخیص و درمان ام اس به کمک تصویربرداری ام آر آی پیشرفته 1399
14 وبینار تازه های تشخیص و درمان های مکمل در ام اس 1399
15 وبینار بررسی انواع ام اس بر اساس واریانتها و تازه های یافته شده 1399
16 وبینار عوارض درمان های ام اس و درمان با سلولهای بنیادی 1399
17 وبینار درمان های ام اس و نورومیلیتیس اپتیکا در دوران حاملگی 1399
18 وبینار تازه های عوامل خطر، مانیتورینگ و اختلالات شناختی در ام اس 1399
19 وبینار رویکرد به بیماری نورومیلیت اپتیکا 1399
20 وبینار مقایسه ایمنی و کارآیی داروهای مهارکننده و تعدیل کننده سیستم ایمنی در دوران کووید-19 1399
21 وبینار رویکرد به بیماری نوروبهجت 1399
22 وبینار تازه های تشخیص و درمان در ام اس و سردرد 1399
23 وبینار رویکرد به بیماری نوروسارکوئیدوزیس 1399
24 وبینار تازه های تشخیص و درمان میاستنی گراویس 1399
25 وبینار رویکرد به تظاهرات مغزی بیماری کوید 1400
26 وبینار ام اس: تازه های تشخیص و درمان 1400
27 وبینار تصویربرداری در بیماری های التهابی دمیلینه کننده سیستم عصبی مرکزی 1400
28 وبینار اخرین یافته های تشخیصی و درمانی مبتلایان به مالتیپل اسکلروزیس و سندرم دویک 1400
29 وبینار درمان های جدید مالتیپل اسکلروزیس 1400
30 وبینار تشخیص های افتراقی مولتیپل اسکلروزیس 1400
31 وبینار تشخیص، درمان و اپیدمیولوژی ام اس 1400
32 وبینار شیوع، سیر و تظاهرات ام ار ای بیماری ام اس 1400
33 وبینار تازه های ام اس و بیماری های مرتبط در دوران کووید 1400
34 وبینار تازه های تشخیص و درمان ام اس و بیماری های مرتبط 1400
35 وبینار مدیریت اختلالات شناختی ،بارداری و عوارض داروها در ام اس 1400
36 وبینار مدیریت اختلالات شناختی، توانبخشی و تحقیقات نوین در ام اس 1400
37 وبینار معرفی کیس های چالشی ام اس 1400