امروز: پنج شنبه, 9 آذر , 1402


مرکز تحقیقات ام اس تهران

آزمایشگاه

گروه نوروژنتیک از فروردین 1397 در مرکز تحقیقات ام اس آغاز به کار کرده است. حوزه ی اصلی تحقیقاتی این گروه، شناسایی عوامل ژنتیکی مرتبط با بروز ام اس و NMO و همچنین بررسی و مطالعهی چگونگی اثربخشی عوامل محیطی و سبک زندگی بر این فاکتورهای ژنتیکی است. در راستای مطالعهی ژنتیک بیماری ام اس، این مرکز تحقیقات با سایر گروه های عضو کنسرسیوم بین المللی ژنتیک ام اس، همکاری می نماید.

گروه ژنتیک به طور فعالانه در چندین پروژه در حوزهی ام اس فامیلی مشارکت داشته و مسئولیت مشاورهی ژنتیک به بیماران با سابقه ی ام اس فامیلی را نیز بر عهده دارد.