امروز: پنج شنبه, ۱۰ فروردین , ۱۴۰۲


گروه حکمرانی و سلامت
به وب سایت گروه آموزشی - تحقیقاتی حکمرانی و سلامت پژوهشکده علوم اعصاب خوش آمدید

ثبت روایت های شما

روز جهانی بهداشت سال ۲۰۲۲ بر شعار «سیاره ما، سلامت ما» تمرکز دارد و به این موضوع می‌پردازد که «آیا می‌توانیم دنیایی را تصور کنیم که در آن هوای پاک، آب و غذا در دسترس همه باشد؟». در اینجا می توانید روایت‌هایتان رادر رابطه با موضوع شعار امسال سازمان جهانی بهداشت ثبت کنید.

مطالعه روایت دیگران

نوشته‌های تازه