امروز: پنج شنبه, ۱۰ فروردین , ۱۴۰۲


پژوهشکده علوم اعصاب

                             به وب سایت پژوهشکده علوم اعصاب خوش آمدیدانتصاب سرکار خانم دکتر فاطمه نبوی زاده رفسنجانی به سمت ریاست مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی

دکتر حسین قناعتی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران طی حکمی

سرکار خانم دکتر فاطمه نبوی زاده رفسنجانی عضو محترم هیات علمی گروه فیزیولوژی دانشگاه را بنا به پیشنهادریاست محترم پژوهشکده علوم اعصاب به سمت  ریاست مرکزتحقیقات الکتروفیزیولوژی منصوب  و از زحمات رییس سابق مرکز جناب آقای دکتر سید شهاب الدین صدر قدر دانی  نمودند.همایش ها و کارگاهها