امروز: پنج شنبه, 18 خرداد , 1402


مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی تهران

تشکیل جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوزی به منظور بررسی طرح های ارسالی به مرکز در تاریخ 18 اردیبهشت در محل پژوهشکده علوم اعصاب برگزار گردید.