امروز: پنج شنبه, 18 خرداد , 1402


مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی تهران

انتصاب سرکار خانم دکتر فاطمه نبوی زاده رفسنجانی به سمت ریاست مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی

دکتر حسین قناعتی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران طی حکمی

سرکار خانم دکتر فاطمه نبوی زاده رفسنجانی عضو محترم هیات علمی گروه فیزیولوژی دانشگاه را بنا به پیشنهادریاست محترم پژوهشکده علوم اعصاب به سمت  ریاست مرکزتحقیقات الکتروفیزیولوژی منصوب  و از زحمات رییس سابق مرکز جناب آقای دکتر سید شهاب الدین صدر قدر دانی  نمودند.