امروز: شنبه, 8 مهر , 1402


مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی تهران

سومین کنفرانس دوره ای مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی

سومین کنفرانس دوره ای مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی در روز چهارشنبه  24 مهر ماه ساعت 12:30 در سالن کنفرانس مرکز برگزار میگردد.