امروز: شنبه, 8 مهر , 1402


مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی تهران

جلسه

امروز در تاریخ 98/5/27 جلسه ای در ساعت 8:30 صبح  در مورد مگا پروژه تحقیقاتی مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی با عنوان آلزایمر   با حضور جناب آقای دکتر فیض آبادی،رئیس اتاق فکر ایران در آلمان، خانم دکتر نبوی زاده، به عنوان معاون پژوهشی مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی و نماینده دانشکده در گروه M8،خانم دکتر عادلی عضوهیات علمی  پژوهشی ،خانم دکتر اصحابی عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات،آقای دکتر بابایی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی برگزار شد. در پایان جلسه مقرر گردید که تا هفته آینده پیش نویس همکاری با دانشگاههای آلمان در زمینه تحقیقاتی بیماری آلزایمر  تنظیم و ارائه گردد.