امروز: شنبه, 8 مهر , 1402


مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی تهران

جلسه شورای پژوهشی

 

جلسه شورای پژوهشی مرکز  در تاریخ 23/4/98  ساعت 13-11  برگزار گردید.

در این جلسه طرحهای ارسالی به مرکز جهت رنک دوم مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

 

اعضای حاضر در این جلسه:

آقای دکتر شهاب الدین صدر ( رئیس مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی)،خانم دکتر نبوی زاده( معاون پژوهشی مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی)، جناب آقای دکتر فیض آبادی (عضو شورای پژوهشی)،آقای دکتر نمازی (عضو شورای پژوهشی)،آقای دکتر روغنی (عضو شورای پژوهشی)،خانم دکتر زحمتکش(عضو شورای پژوهشی)،خانم دکتر فقیهی(عضو شورای پژوهشی)،آقای دکتر ایمانی (عضو شورای پژوهشی)،خانم دکتر عادلی (عضو شورای پژوهشی)،خانم دکتر اصحابی(عضو شورای پژوهشی)،خانم دکتر رنجبران