امروز: پنج شنبه, 18 خرداد , 1402


مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی تهران

تاریخچه

مرکز الکترو فیزیولوژی با همت و تلاش جمعی از اساتید دانشگاه در سال 1388 به منظور انجام تحقیقات ، آموزش و ارائه خدمات فوق تخصصی در زمینه الکتروفیزیولوژی شروع به فعالیت نموده است .

 مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی از مهرماه 92 فعالیت خود را از سر گرفت بدین منظور و جهت برنامه ریزی منظم و مستمر تصمیم به برگزاری جلسات شورای اجرایی هفتگی گرفت. اعضای شورای اجرایی از اساتید و متخصصین فیزیولوژی و علوم اعصاب تشکیل شده اند. از مهر 92،  جلسات به صورت مرتب تشکیل شده که هر جلسه تصمیمات مربوط به فعایت های مرکز اتخاذ شده و پیگیری ها و گزارشات مربوط به روند انجام فعالیت ها در هر جلسه ارائه می شود.

تشکیل شورای پژوهشی مرکز:اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی در تاریخ 16/2/91 برگزار شد

  • دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز در تاریخ 91/4/19 برگزار شد
  • سومین جلسه شورای پژوهشی مرکزدر تاریخ 92/9/16 برگزار  شد

ترکیب جدید شورای پژوهشی مرکز با پیشنهاد ریاست مرکز و حکم ریاست مرکز و حکم ریاست پژوهشکده در تاریخ 23/9/92 مشخص شد  فعالیت های پژوهشی مرکز زیرنظر شورای پژوهشی مرکز با  معاونت آفای دکتر کشاورز انجام میگردد

تشکیل شورای برنامه ریزی مرکز:در سال 94 به منظور تعیین سیاست های تحقیقاتی مرکز، ارتقا سطح پژوهشی مرکز و همچنین تولید طرح های تحقیقاتی با رویکرد تلفیق علوم پایه و بالین شورای برنامه ریزی تعیین شد.

  • جلسه اول آن در تاریخ 31 مرداد 1394 با حضور افراد ذیل تشکیل گردید.
  • جلسه دوم شورای برنامه ریزی در تاریخ 31 مرداد 1394 تشکیل گردید
  • جلسه سوم شورای برنامه ریزی در تاریخ 5 مهر  1394 تشکیل گردید .
  • جلسه چهارم شورای برنامه ریزی در تاریخ 10 آبان  1394 تشکیل گردید .

در جلسات شورای برنامه ریزی در مورد اولویت بندی موضوعات مهم مرکز در حوزه ی علوم اعصاب بحث و بررسی صورت گرفت و 5 اولویت ذیل مورد تصویب قرار گرفت:بیماری صرع ، سکته های مغزی، سردرد،ام اس، نوروپاتی.وهمچنین در این جلسه مقرر گردید کمیته تخصصی قلب تشکیل گردد.

  زمینه های فعالیت این مرکز شامل الکتروفیزیولوژی  سیستم عصبی ، قلب ، ریه ،سلول وعضله میباشد.