امروز: پنج شنبه, 18 خرداد , 1402


مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی تهران

الکتروفیزیولوژی احشاء

نام  نام خانوادگی 

          تخصص
دکتر فاطمه نبوی زاده دکترای تخصصی فیزیولوژی

CV 

دکتر  نقی شهابی  دکترای تخصصی فیزیولوژی Image result for ‫دکتر نقی شهابی‬‎
دکتر سهیلا عادلی دکترای تخصصی علوم اعصاب

CV

 

طرح های خاتمه یافته در این گروه : 

1- بررسی الکتروفیزیولوژیک اثر پیوند داخل نخاعی سلولهای بنیادی جدا شده  از مغز استخوان و بند ناف بر میزان درد نوروپاتیک حاصل از آسیب نخاعی در موش صحرایی نر