امروز: پنج شنبه, 18 خرداد , 1402


مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی تهران

ارتباط با ما

تلفن : 61192474
نمابر: 66938885

آدرس پستی: تهران، انتهای بلوار کشاورز ، بیمارستان امام خمینی ، ساختمان ریحانه ،کد پستی: 1419733141

پست الکترونیک: erc@tums.ac.ir

تماس با ما