امروز: یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹


مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی تهران

در مورد فعالیت فیزیکی چه چیزهایی باید بدانیم؟

اولین سوالی که باید به آن پاسخ دهیم این است که “فعالیت فیزیکی چیست؟”

طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت ، فعالیت فیزیکی به هر گونه حرکت اعضای بدن که توسط ماهیچه ها انجام میشود و نیاز به مصرف انرژی دارد، مانند حرکاتی که طی کار کردن، بازی کردن ، انجام کارهای منزل ، جابه جایی ها و انجام فعالیت های تفریحی انجام میشود، اطلاق میشود.