امروز: شنبه, ۸ آذر , ۱۳۹۹


مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی تهران

برگزاری جلسه هم اندیشی «برنامه توسعه فعالیت بدنی» در کشور

نشست هم اندیشی برنامه ی توسعه ی فعالیت بدنی در کشور در روز شنبه یکم دی ماه در محل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور برگزار شد .

 

طی این جلسه که به منظور تحقق شعار ” مردم فعال تر برای جهانی سالم تر” با همکاری دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت ، مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی ، دفتر همکاری سازمان جهانی بهداشت و با حضور ذینفعان از کلیه استان ها ، فدراسیون ها ، مجامع و ارگان های دخیل برگزار شد ، به بررسی برنامه ی عملیاتی جهانی فعالیت بدنی و ابزار پایش و سنجش سیاست گذاری در حوزه ی فعالیت بدنی پرداخته شد .