امروز: یکشنبه, ۶ مهر , ۱۳۹۹


مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی تهران

کدام یافته ها در تصویربرداری لگن، بیشترین ارتباط را با درد این ناحیه دارند؟

تشخیص دقیق مشکلات لگنی با توجه به شیوع بالای آنها (شامل اختلالات غضروف و تغییرات لبروم) نسبتا پیچیده است.

این موضوع از این جهت اهمیت دارد که وجود یافته های رادیوگرافیک ، افراد را نگران کرده و ممکن است منجر به مداخلات جراحی شود. یک مطالعه ی مروری اخیرا به بررسی میزان شیوع یافته های رادیولوژیک در دو گروه افراد دارای درد لگن و افراد بدون درد لگن پرداخته است.

 

 

در مجموع بررسی ۲۹ مقاله ، ۲۵۷۳ فرد و ۴۴۱۰ تصویربرداری لگنی، اعم از ام آر آی ، آم آی آی با تزریق درون مفصلی و سی تی اسکن مورد بررسی قرار گرفتند که با وجود متفاوت بودن نوع تصویزبرداری، نتایج جالبی بدست آمد.

پارگی های لبروم در هر دو گروه با و بدون درد لگن شایع بودند که موثر بودن مشاهده این یافته در تصویربرداری را محدود میکند. پارگی های لبروم در ۶۲% افراد با در لگن و ۵۴% افراد بدون علامت مشاهده شده بود.

سوراخ های منتسب به فتق ها ( که در ارتباط با گیر افتادگی های سر استخوان لگن مشاهده میشوند) و کیست های کنار لبروم نیز با درصد مشابهی در افراد با و بدون علامت مشاهده شدند.

نتایج این مطالعه نشان داد که پارگی های لبروم یافته ای شایع در افراد بدون درد لگنی هستند و این یافته مهم را باید حین درمان افراد دارای درد لگنی حتما مد نظر قرار دهیم. این نکته بسیار مهم است که بیماران بداند که مشاهده ی چنین یافته ای در ام آر آی او ، میتواند یک یافته ی اتفاقی باشد و در نظر گرفتن کل شرایط بیمار، اعم از شرح حال و معاینه در کنار نتایج تصویربرداریش است که برای تصمیم گیری مهم است و نه فقط نتایج آم آر آی. در مقابل نیز ، مشاهده یافته هایی چون آسیب غضروفی ، ضایعات مغز استخوان یا پارگی های لیگامانی ، یافته های مهم تری هستند که باید به آنها اهمیت داد.

 

دکتر بهار حسن میرزایی – متخصص پزشکی ورزشی

 

 

منبع

Heerey JJ, Kemp JL, Mosler AB et al. What is the prevalence of imaging-defined intra-articular hip pathologies in people with and without pain? A systematic review and meta-analysis.