امروز: سه شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۹


مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی تهران

Contact us

No.7, Al-e Ahmad Highway . Sports and Exercise Medicine Research Center, Iran
PO BOX : 14395-578
Telephone: (+۹۸-۲۱) ۸۸۶۳۰۲۲۷-۸                                     
Fax: (+۹۸-۲۱) ۸۸۰۰۳۵۳۹