امروز: یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹


گروه درد پژوهشکده علوم اعصاب

گرد همایی اساتید، دانش آموختگان و دستیاران فلوشیب درد دانشگاه علوم پزشکی تهران

گرد همایی اساتید، دانش آموختگان و دستیاران فلوشیب درد دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ جمعه ۱۳۹۸/۷/۵ در تهران ، هتل پارسیان اوین برگزار می شود.