امروز: شنبه, 8 آذر , 1399


مرکز تحقیقات مغز واعصاب تهران

وبینار صرع مقاوم به درمان

مرکز تحقیقات بیماریهای مغزواعصاب، وبینار با عنوان”صرع مقاوم به درمان” با امتیاز بازآموزی برای متخصصین مغزو اعصاب و متخصصین جراحی مغزواعصاب به عنوان گروههای هدف اول و همچنین متخصصین پزشكي هسته اي، متخصصین روانپزشكي، فوق تخصص اعصاب و روان کودکان به عنوان گروه هدف سوم برگزار می نماید.

زمان: روز پنجشنبه 24 مهر،  ساعت 11:00 الی 13:00

لینک شرکت در وبینار

*** زمان شروع ثبت نام از طریق آموزش مداوم: 20 مهر ساعت 8 صبح تا زمان تکمیل ظرفیت (ثبت نام رایگان – ظرفیت محدود) 

  کد برنامه: 157331