امروز: یکشنبه, 4 آبان , 1399


مرکز تحقیقات مغز واعصاب تهران

برگزاری تله کنفرانس با موضوع Late Onset Pompe Disease بطور مستقیم با کشور ایتالیا

طبق هماهنگی بعمل آمده توسط معاون پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای مغزواعصاب آقای دکتر صراف، تله کنفرانس بین المللی با موضوع  “Late Onset Pompe Disease” روز پنجشنبه 98/02/19  ساعت 12 الی 13، بطور مستقیم از ایتالیا توسط پرفسور توسکا، در تالار پرفسور بریمانی (طبقه چهارم ساختمان مرکز تحقیقات بیماریهای مغزواعصاب) بصورت آنلاین برگزار خواهد شد.