امروز: یکشنبه, 4 آبان , 1399


مرکز تحقیقات مغز واعصاب تهران

گرامیداشت روز پرستار در مرکز تحقیقات بیماریهای مغزواعصاب برگزار شد

این مراسم با حضور ریاست و قائم مقام مرکز، ریاست و  اساتید بخش نورولوژی، مدیریت درمانگاه های مجتمع، مترون پرستاری و جمعی از کارکنان کادر پرستاری، همزمان با جشن بازنشستگی سرکارخانم مازندرانی، پرستار بخش نورولوژی  در سالن کنفرانس پرفسور بریمانی مرکز تحقیقات بیماریهای مغزواعصاب، برگزار شد.