امروز: دوشنبه, 7 مهر , 1399


مرکز تحقیقات مغز واعصاب تهران

گزارشی از جراحی صرع مقاوم به درمان در بیمارستان امام خمینی (ره)

اسکلروز مزیال تمپورال راست، این بیماری سبب بروز حملات مکرر تشنج موسوم به تمپورال لوب اپیلپسی می شود که گاهی تعداد حملات بسیار زیاد و مکرر می باشدو به درمان های متداول دارویی پاسخ مناسبی نمی دهد.
در این تکنیک جراحی پس از بررسی های بالینی و پاراکلینیک دقیق محل ایجاد تشنج مشخص شده و و ساختارهای مسئول ایجاد بیماری شامل هسته امیگدال و هیپوکامپ به همراه بخشهای از لوب تمپورال برداشته شده و تشنج بیمار بطور موثری کنترل می شود.

 بیمار آقای جوان که از سال 79 مبتلا به صرع بوده و با توجه به اظهارات خود بیمار اوایل هر 3 روز حمله داشته و بعدها به روزی چندین حمله رسیده است که کیفیت زندگی ایشان را کاملا تحت تاثیر قرار داده و در نهایت پس از گذشت چندین سال از بیماری و مصرف داروهای ضد صرع و مراجعه به چندین پزشک تصمیم به جراحی برای ایشان با بررسی های لازم توسط تیم جراحی صرع بیمارستان امام خمینی (ره)، اخذ شد.

تاریخ جراحی آبان 1396

مراجعه ایشان در تیرماه 1397 به درمانگاه فوق تخصصی صرع بیمارستان امام خمینی (ره)، بیمار بعد از جراحی تا کنون هیچ حمله ای نداشته و بدون هیچ عارضه ای به زندگی عادی خود بازگشته  و با توجه به گفته خود بیمار ” گویا تازه متولد شده اند”.

 

با تشکر صمیمانه از

تیم جراحی صرع بیمارستان امام خمینی (ره)

جناب آقای دکتر مجید غفارپور – استاد گروه نورولوژی

جناب آقای دکتر تفاخری – دانشیار گروه نورولوژی

جناب آقای دکتر سجاد شفیعی – گروه جراحی مغزواعصاب

2018-07-18