امروز: یکشنبه, 6 مهر , 1399


مرکز تحقیقات مغز واعصاب تهران

برگزاری اولین جلسه کمیته مدیریت درمان سکته حاد مغزی در سال 97 در مجتمع

به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)،اولین جلسه کمیته مدیریت درمان سکته حاد مغزی در سال 97 با حضور دکتر صادق نیت رئیس مجتمع، دکتر مکارم معاون درمان، دکتر گنجعلی خان مدیر درمان، دکتر غفارپور رئیس بخش جامع استروک، دکتر قناعتی رئیس مرکز تصویربرداری، دکتر قبایی مسئول واحد مدیکال بخش جامع استروک، آریاملو سرپرست مدیریت پرستاری، واردی سرپرستار بخش جامع استروک و دبیر اجرایی کمیته دوشنبه 4 تیرماه 97 برگزار شد.

در ابتدا، مصوبات جلسه گذشته ازجمله کمبود نیروی خدمات ثابت موردبحث و بررسی قرار گرفت.
در ادامه دکتر صادق نیت ضمن اشاره به دریافت مجوز و صدور پروانه واحد جامع استروک و همچنین ارائه خدمات با بالاترین کیفیت به بیماران استروک مطابق با شناسنامه استاندارد مدیریت درمان سکته حاد مغزی، بر لزوم تعریف و تعیین تعرفه تخت استروک و تائید بیمه‌ها تأکید کرد.
در پایان نیز پس از ارائه گزارش عملکرد واحد استروک (724)، آیین‌نامه داخلی کمیته مدیریت درمان سکته حاد مغزی شامل اعضا، شرح وظایف و تقویم برگزاری ارائه و بازنگری شد