امروز: یکشنبه, 6 مهر , 1399


مرکز تحقیقات مغز واعصاب تهران

بیست و پنجمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی

بیست و پنجمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی با همکاری گروههای مغزو اعصاب ،دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در تاریخ 11 الی 14 اردیبهشت ماه ( 1 -4 MAY ) برگزار شد.

ورود به سایت کنگره