امروز: یکشنبه, 4 آبان , 1399


مرکز تحقیقات مغز واعصاب تهران

پژوهشی

 

دوره دکتری تخصصی پژوهشی(Ph.D. by Research) یکی از بالاترین مقاطع تحصیلی آموزش عالی است که به اعطای مدرک دکتری تخصصی پژوهشی(Ph.D. by Research) می انجامد و مجموعه ای هماهنگ، از فعالیت های پژوهشی و آموزشی است.

هدف از ایجاد دوره دکتری تخصصی پژوهشی، تربیت افرادی است که ضمن احاطه یافتن به علوم مرتبط در زمینه ای خاص وآشنا شدن با روش های پیشرفته تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی پژوهشی بتوانند ضمن فراهم آوردن بستری جهت حل مشکلات مبتلا به جامعه و در دست گرفتن رهبری پژوهش، با نوآوری در زمینه ارتقا آوری در زمینه ارتقا و توسعه روش های نوین و پل زدن بین علوم پایه و کاربردی با هدف ارتقا سلامت، گامی در جهت خودکفایی کشور و توسعه پایدار و گسترش مرزهای دانش و ارتقاء علمی مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها و احیاء روحیه خود باوری برای دست یابی به تازه های جهان دانش بردارند.

 

دستورالعمل ها و آیین نامه ها

 

خلاصه مقررات آموزشی، پژوهشی دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی

 

دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای مغزواعصاب